E to mātou Matua i te rangi,
kia whakatapua tōu Ingoa,
kia tae mai tōu rangatiratanga,
kia whakaritea tōu hiahia
i te whenua, kia pērā anō i to te rangi.
Hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.
Whakakāhoretia ō mātou hara,
me mātou e whakakore nei,
i ngā hara o te hunga,
e hara ana ki a mātou;
kaua mātou e tukua, kia whakawaia,
engari, whakaorangia, mātou i te kino.

Nōu hoki te rangatiratanga,
te kaha me te
korōria mo āke, āke. Amene.

See more on Facebook